Akadályozott és egészségkárosodott emberek
Esélyegyenlőség, kirekesztés
Hatásvizsgálat
Országtanulmányok
Romakutatás
Útvonal ide: TÁMOP 5.4.1-08. / V. pillér - Kutatás

V. pillér - Kutatás

Társadalomtudományi adatfelvételek

Az V. Kutatási pillér egyik fő feladata a jövőbeni fejlesztéseket és szociálpolitikai beavatkozásokat megalapozó hátrányos helyzetű csoportok (roma/cigány népesség, illetve az akadályozott/megváltozott képességű/egészségkárosodott emberek) helyzetét, kirekesztettségét vizsgáló társadalomtudományi kutatások koordinálása, az EU-s kutatásokkal harmonizáló módszertan kifejlesztése, és ezekre építve más hátrányos helyzetű csoportok (pl. munkanélküliek, nagycsaládosokra, alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők) kutatásának előkészítése. A kutatás során 4 survey típusú adatfelvétel valósul meg egyenként 2000 fővel, a roma és fogyatékkal élő emberek helyzetének (életkörülményeinek) vizsgálata céljából.

További feladat a projekt másik két pillérében (I. és II. pillér) elkészülő fejlesztések modellprogramjainak hatásvizsgálata és e vizsgálatok módszertani megalapozása. A hatásvizsgálatok során a Szabályozási (I.) pillér által készített szakmai dokumentumok, valamint a tevékenységadminisztrációs (II.) pillér által kidolgozott dokumentáció modellezéséhez kapcsolódó hatások és eredmények vizsgálata, értékelése a feladatunk. Itt is fontos elemként jelenik meg a hatásvizsgálatok módszertanának megfelelő kialakítása, és az ilyen típusú vizsgálatok tervezettebb, jobb lebonyolítása, valamint az értékelési kultúra beemelése a szociálpolitikai fejlesztések tárgykörébe.

A pillér célja, hogy olyan információkat és módszereket biztosítson a kormányzat tervezési, fejlesztési és beavatkozási folyamatainak támogatása számára, amelyek megbízható, országos szintű, nemzetközileg összehasonlítható, pontos adatokat biztosítanak fenntartható és időben is összehasonlítható módon. Ez megfelel a bizonyítékalapú fejlesztéspolitikai döntések előkészítésére és megalapozására vonatkozó európai uniós és belső szakmai kívánalmaknak és elvárásoknak.

PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS