Aktuális pályázatok
Lejárt pályázatok
Pályázati eredmények
Pályázati közlemények
Dokumentumok
Gyakran ismételt kérdések
Útvonal ide: PÁLYÁZATOK / Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

1. Szükséges regisztrálni a pályázatkezelő rendszerben?
Amennyiben pályázatot szeretne benyújtani a pályázatkezelő rendszerben, és még nincs regisztrálva, akkor regisztrálni szükséges a oldalon, amely egyszeri regisztrációval a pályázó korlátlan számú internetes pályázatot jogosult beadni a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet által kezelt hazai pályázatokra. a Regisztrációs nyilatkozatot minden évben, - az első pályázat benyújtása előtt - szükséges megújítani.

2. Hogyan regisztráljak?
A regisztrációhoz egyetlen működő elektronikus levélcímre (e-mail címre) van szükség. Lépjen a oldalra, majd kattintson a „Regisztráció indítása" feliratra. A regisztrációs folyamat első lépése az alapadatok (e-mail cím és jelszó) megadása. Az eljárás akkor sikeres, ha a „Regisztráció" nyomógombra kattintva nem kap üzenetet hiányzó adatokról, hanem arról értesül, hogy aktivációs e-mailt küldött a rendszer. Regisztrációját úgy tudja érvényesíteni, hogy a megkapott aktivációs e-mailben található linkre kattint a befejezéstől számított 72 órán belül.

3. Kinek a nevében kell regisztrálni?
A rendszerben mindig a pályázatot benyújtó szervezet nevében kell regisztrálni.  A pályázók lehetséges körét mindig a pályázati felhívás határozza meg.

4. A pályázó szervezetnek elég egyszer regisztrálnia magát?
Igen. Egy szervezetet csak egyszer kell regisztrálni a rendszerben, azonban a regisztrációs nyilatkozatot minden évben szükséges megküldeni a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet postacímére.

5. A regisztráció során megadott e-mail cím megváltoztatható?
A pályázatkezelő  rendszerbe való belépéskor használt e-mail cím nem változtatható meg; tekintettel arra, hogy az egyidejűleg a pályázó felhasználó neve is a pr-ben, illetve a belépéskor használt e-mail cím kizárólag a pályázatkezelő rendszerbe való belépésre szolgál.

6. A Regisztrációs nyilatkozatot mindenképpen aláírva, papíralapon kell beküldeni?
Igen, a pályázó szervezet képviselőjének (együttes aláírás esetén képviselőinek) cégszerű aláírásával ellátva. A regisztrált pályázó minden évben köteles a CSINI részére benyújtani a kitöltött „Regisztrációs Nyilatkozat"-nak a szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát. A regisztrációs nyilatkozatot egy eredeti (kék tollal aláírt) példányban kell beküldenie a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet postacímére.

7. A szervezet regisztrálása után megkezdhető a pályázat(ok) beadása?
Igen. A regisztráció aktiválása után már lehetősége van pályázat beadására, azonban ne felejtse el megküldeni a regisztrációs nyilatkozatot, valamint befizetni az esetleges pályázati kiírásban és/vagy útmutatóban meghatározott díjat a kezelőszervezet számlaszámára, legkésőbb a megpályázni kívánt kategória beadási határidejéig. A beadott pályázat érvényességi ellenőrzésénél vizsgáljuk a nyilatkozatot és a díj befizetését.

8. Amennyiben idén már beküldtük a regisztrációs nyilatkozatukat, akkor kell-e még másikat is beküldeni a pályázatok benyújtása előtt?
Amennyiben korábban már regisztrált a Pályázatkezelő Rendszerben és érvényes felhasználónévvel és jelszóval rendelkezik, kérjük a „Saját adatok" menüpontban szíveskedjen a korábban megadott adatokat ellenőrizni. Adatváltozás esetén kérjük a Regisztrációs Nyilatkozat módosított példányát szíveskedjen eljuttatni a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet címére (1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.). Felhívjuk figyelmét, hogy a Regisztrációs nyilatkozatot minden évben, - az első pályázat benyújtása előtt - szükséges megújítani.

9. Elfelejtettem a jelszavamat. Mit tegyek?
Amennyiben elfelejtette jelszavát, kérjük, használja az „Elfelejtett jelszó" menüpontot.

10. Hol tudom megváltoztatni a jelszavamat?
A jelszavát a belépés után a Jelszó módosítása fülön változtathatja meg.

11. A regisztrációs nyilatkozatot hol találom?
A regisztrációs nyilatkozatot a PR-be lépve a Saját adatok/Regisztrációs nyilatkozatok pontban találja.

12. Hogyan tudom rögzíteni az egyesületünk saját adataiban történt változást?
Amennyiben a pályázó szervezet adatait javítani szükséges/kívánja, akkor azt az erre vonatkozó kérelem e-mail címre történő elküldésével kezdeményezheti. Kérjük, kérelmében pontosan tüntesse fel azokat az adatokat, amelyeket módosítani kíván/amelyekben változás következett be. A kért adatok módosítását követően lesz lehetősége kinyomtatni a módosított adatokat tartalmazó regisztrációs nyilatkozatot, melyet a kinyomtatás után szükséges megküldeni a Pályázatkezelő részére (CSINI, 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.).

13. Meddig szükséges beküldenem a regisztrációs nyilatkozatot?
A Regisztrációs nyilatkozatot legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott internetes pályázat beadási határideje napján kell postai úton benyújtani a Pályázatkezelőnek/Lebonyolítónak (Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet, 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.).

14. A szervezet regisztrálása után megkezdhető a pályázat(ok) beadása?
Igen. A regisztráció aktiválása után már lehetősége van pályázat beadására, azonban ne felejtse el megküldeni a regisztrációs nyilatkozatot, valamint befizetni az esetleges pályázati kiírásban és/vagy útmutatóban meghatározott díjat a kezelőszervezet/lebonyolító számlaszámára legkésőbb a megpályázni kívánt kategória beadási határidejéig. A beadott pályázat érvényességi ellenőrzésénél vizsgáljuk a nyilatkozatot és a díj befizetését.

15. Milyen díjakat kell fizetnem a pályázat beadásáért?
A pályázati díj összegét az adott pályázati felhívás tartalmazza. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet 10032000-00283841-00000000 számú számlájára, kizárólag átutalással. Befizetésekor az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben (PR) megadott szervezet pontos megnevezését, továbbá a pályázat megkezdésekor kapott pályázati azonosítóját (PR-kódját) szíveskedjen feltüntetni.

16. A pályázati díj átutaláskor feltüntetni szükséges pályázati azonosítót hol találom?
Amennyiben már megkezdte pályázatát, akkor a Pályázatok - Megkezdett pályázatok fül alatt találja a pontos pályázati azonosítót. Ha már bevéglegesítette pályázatot, akkor meg a Pályázatok - Beadott pályázatok fül alatt.

17. A feltüntetett pályázati díjat csak az újonnan regisztrálóknak kell befizetniük, vagy a már rendszerben lévő és folyamatosan pályázó tagoknak is? Milyen határidővel kell befizetni és milyen időszakra vonatkozik a befizetés?
A pályázati díjat a pályázatok beadásakor kell átutalni, erről azt egyes kategóriák pályázati felhívása rendelkezik.

18. A befizetett pályázati díjról küld-e számviteli bizonylatot a CSINI?
Igen, a pályázati díj befizetéséről a CSINI számlát állít ki a pályázati díjat befizető nevére.

19. Hogyan küldi ki a CSINI az értesítéseket?
Az elektronikus pályázatokhoz kapcsolódóan kizárólag elektronikus értesítéseket küldünk a pályázatkezelő rendszeren keresztül, azok folyamatos ellenőrzése a Pályázó felelőssége. Továbbá felhívjuk figyelmüket a Regisztrációs nyilatkozat c) és e) pontjára:
"(.)  c)  tudomásul veszem, hogy a Pályázatkezelőt nem terheli felelősség a regisztráció során használt e-mail címem és jelszavam elvesztéséből, azok jogosultan felhasználásból, valamint a pályázó által a CSINI Pályázatkezelő Rendszerében generált technikai eredetű hibáiból, azzal vagy azon történt esetleges visszaélésekből fakadó károk tekintetében és az Internet szolgáltatás nem megfelelő működéséért; (.)
e)  tudomásul veszem, hogy a Pályázatkezelő a regisztrációval, a benyújtott pályázatokkal, illetve egyéb, a rendszer használatával kapcsolatban felmerült ügyekben a hivatalos kommunikációt a CSINI Pályázatkezelő Rendszeren keresztül és/vagy postai úton bonyolítja;"

20. A pályázatok formai ellenőrzése során van lehetőség hiánypótlásra?
A pályázatok formai ellenőrzést követően az adott pályázati útmutatóban leírtaknak megfelelően van lehetőség hiánypótlásra.

21. A szerződéskötéshez beküldendő mellékleteket honnan lehet letölteni?
A szerződéskötési tájékoztató levél mellékleteként kerülnek megküldésre a szerződéskötéshez szükséges alábbi dokumentumok: támogatási szerződés, ÁFA nyilatkozat és a banki felhatalmazó levél, mely dokumentumokat a Pályázatkezelő Rendszer (PR) belső levelezőrendszerén keresztül van lehetősége megtekinteni és letölteni.

22. Hogyan kell igazolni a készpénzben rendelkezésre álló önrészt szerződéskötéskor?
Készpénzes önerő vállalása esetén hitelesített banki kivonattal igazolni kell az önrész meglétét.

23. Hogyan kell igazolni a nem készpénzben rendelkezésre álló önrészt szerződéskötéskor?
Nem készpénzes önerő vállalás esetén a pályázatkezelő rendszerbe belépve, a Dokumentumok fül alatt található Szerződéskötéshez nyilatkozat nem készpénzes önrészről formanyomtatvány kitöltésével szükséges igazolni a nem készpénzes önerő meglétét.

24. Mikor kerül sor a támogatási összeg utalására?
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 78. § (1) bekezdése értelmében támogatási előleg folyósítása esetén az egyösszegű kifizetésre – a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően - a záró beszámoló elfogadása előtt kerül sor, a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően.

25. Mikor van lehetőség módosítási kérelmet benyújtani?
Szerződéskötés előtti módosítási kérelem benyújtására abban az esetben szükséges, amennyiben a Támogató által megítélt támogatás összege alacsonyabb a pályázó által igényeltnél és/vagy a támogatásról szóló döntés meghatározza azokat a programrészeket vagy költségeket, amelyekre a támogatás felhasználható. Szerződéskötés utáni módosítási kérelem benyújtására legkésőbb projekt vége dátum lejártát megelőző 30. napig van lehetőség. A módosítási kérelmeket a pályázatkezelő rendszerben kell benyújtani.

26. Mikor kell bejelenteni a pályázathoz kapcsolódó, illetve a pályázót érintő változásokat?
Amennyiben a támogatási szerződés megkötését követően a kedvezményezett bármely adatában változás következik be, azt a kedvezményezett haladéktalanul, legkésőbb 8 napon belül köteles a Pályázatkezelőnek bejelenteni a változást igazoló dokumentumok megküldésével egyidejűleg.

27. Az elnyert támogatási összegről miként tudok lemondani?
Amennyiben le kíván mondani az elnyert támogatási összegről, úgy a pályázatkezelő rendszerbe belépve a Dokumentumok fülön található lemondó nyilatkozatot szükséges kinyomtatni, és kitöltve, aláírva visszaküldeni a Pályázatkezelő címére (1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.). Továbbá amennyiben a támogatási összeg már kifizetésre került a Támogató által, úgy a lemondással érintett támogatási összeget a pályázati azonosító feltüntetésével vissza szükséges utalni a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet 10032000-00283841-00000000 számú bankszámlaszámra, és a visszautalásról szóló terhelési értesítő záradékolt másolatának megküldése is szükséges.

28. Meddig kell benyújtani a pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót?
A támogatott tevékenység három hónapon belüli megvalósítása, továbbá az egymillió forintot meg nem haladó összegű költségvetési támogatás esetén a záró szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás (a továbbiakban együtt: beszámoló) benyújtására előírt határidőt a költségvetési támogatás felhasználásának véghatáridejét követő harminc, más esetben hatvan nap.

29. A pénzügyi elszámolásnál a kinyomtatott pénzügyi beszámoló összesítő tábláján és a hozzá tartozó bizonylatokon kívül miket kell még elküldeni?
A pénzügyi és szakmai elszámolás módjáról a Pályázati Útmutató részletesen rendelkezik. A számlaösszesítőt, a számlák megfelelő módon záradékolt és hitelesített másolatát, a kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatát és az egyéb kifizetéshez kapcsolódó dokumentumokat (szerződés, megrendelő, stb.) kell a pénzügyi elszámoláshoz papír alapon is benyújtani. A szakmai beszámolót csak a PR-ben kell feltölteni.

30. A szakmai beszámoló kötelező mellékleteként benyújtandó jelenléti ívnek milyen adatokat kell tartalmaznia, van-e rá valamilyen formanyomtatvány, illetve papír alapon beküldhető-e?
A jelenléti íveket a pályázatkezelő rendszerbe kell feltölteni (papír alapon nem küldhető meg), formanyomtatvány nincsen rá, továbbá tartalmaznia kell a résztvevők nevét és aláírását. Ennek hiányában a szervezet vezetőjének kell nyilatkoznia arról, hogy a megvalósult programon a megadott számú résztvevő megjelent.

31. A Támogató logója honnan tölthető le?
A Támogató logóját honlapunkon és a PR-ben találhatja meg az alábbi linkre kattintva:

32. A pénzügyi elszámolás készítésénél a saját forrást kell-e igazolni, el kell-e számolni a saját forrással?
A saját forrással is el kell tudni számolni: a saját forrás terhére elszámolni kívánt pénzügyi bizonylatokat is fel kell rögzíteni a Pályázatkezelő Rendszerben - ugyanúgy, mint a támogatási összegből fedezett kiadásokat - viszont a számviteli bizonylatokat nem kell beküldeni papír alapon.

33. Az elszámolás készítésénél a teljes költségvetéssel kell elszámolni, vagy megengedett egy minimális eltérés?
A teljes költségvetéssel, tehát a támogatás teljes összegével, a saját forrással, és az államháztartásból származó támogatással is el kell számolni. Ha a Kedvezményezett nem tud a támogatási összeg 100%-ával elszámolni az elfogadott költségvetés szerint, abban az esetben a maradványösszeget vissza kell utalni a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet 10032000-00283841-00000000 számú bankszámlaszámára a pályázati azonosító közlemény rovatban való feltüntetésével. A kitöltött lemondó nyilatkozatot és a visszafizetésről szóló bankszámlakivonatot postai úton be kell küldeni a Pályázatkezelő címére.

34. Évközben vagy év végén kifizetett jutalom elszámolható a támogatási összeg terhére?
Az adott kategóriához tartozó pályázati útmutatók tartalmazzák a támogatás terhére nem elszámolható kiadásokat. Főszabály szerint az alábbi költségek nem finanszírozhatók a támogatás terhére: használt eszközvásárlás, gépjárművásárlás, szeszesital vásárlás, dohányáru vásárlás, pénzbeli jutalom, késedelmi pótlék, kötbér, büntetések, pótdíjak, élő állat, adomány.
Egyes kiírásokban a felhalmozási kiadás nem támogatható költség.

35. Tárgyi eszköz vásárlása esetén a számla és a kifizetést igazoló bizonylat benyújtása elég a pénzügyi elszámolás során?
Nem, tárgyi eszköz vásárlása esetén csatolni szükséges - az arról szóló számla és a számla kiegyenlítését igazoló bizonylat mellett - a bevételezési leltári bizonylat vagy eszköz-nyilvántartási bizonylat hitelesített másolatát.

36. A szervezetünk hivatalos képviselője külföldön tartózkodik, így nem tudja hitelesíteni a számviteli bizonylatokat és aláírni a számlaösszesítőt. Mit tudunk tenni?
Amennyiben a képviselő akadályoztatva van, meghatalmazott személy is eljárhat, ebben az esetben azonban a képviselő által aláírt alakszerű meghatalmazás csatolása szükséges. A benyújtandó meghatalmazásnak minimum tartalmaznia kell az alábbiakat: meghatalmazó, a meghatalmazott és az aláírásokat hitelesítő két tanú neve, lakcíme és aláírása. A meghatalmazást eredeti példányban szükséges benyújtani.

37.Az elkülönített nyilvántartás mit jelent?
Az elkülönített nyilvántartás módja lehet kettős könyvvitelt alkalmazó szervezeteknél az, ha elkülönített munkaszámra/költséghelyre könyvelik az érintett tételeket, egyszeres könyvvitelt vezetőknek pedig az, ha a lekönyvelt tételeket a pályázati azonosító megjelölésével látják el. Az elkülönített nyilvántartásnak legalább az alábbi adatokat szükséges tartalmaznia:

  • pályázó szervezet neve,
  • pályázat azonosító száma,
  • támogatási összeg átvételének dátuma, támogatás összege,
  • pályázattal kapcsolatban felmerült költségek összege, kiegyenlítés dátuma, a költség beazonosítását segítően a számlaszám/szállító/kiadási pénztárbizonylat száma.


38. Az elszámolás során a legutoljára elfogadott költségvetéstől el lehet térni?
A legutoljára elfogadott költségvetésben tervezett összegtől lefelé korlátlan mértékben eltérhet, vagyis kevesebb összeget elszámolhat. Azonban ebben az esetben lemondó nyilatkozatot szükséges kitölteni és a lemondott összeget (előfinanszírozás esetén) vissza szükséges fizetni a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet 10032000-00283841¬00000000 számú bankszámlaszámára és a kitöltött lemondó nyilatkozatot és a visszafizetésről szóló bankszámlakivonatot postai úton be kell küldeni a Pályázatkezelő címére. Továbbá a támogatási összeg és a saját forrás, valamint az államháztartásból származó támogatások erejéig elkészített részletes költségvetési terv egyes költségvetési fősorai között a támogatási szerződésben jóváhagyottakhoz képest legfeljebb 10%-kal térhet el (Költségvetési sor alatt a részletes költségvetési tervben meghatározott fő sorokat kell érteni, a pontos százalékos korlátot az adott kiírás Pályázati útmutatója határozza meg).

39. Az elszámolás készítése során új alsor nyitható a költségvetésben?
A pénzügyi elszámolás során a költségvetés egyes fősorain belül csak olyan alsorra számolható el költség, amelyre a kedvezményezett korábban is tervezett támogatásból és saját forrásból, valamint az államháztartásból származó támogatásokból finanszírozott költséget.

40. Hogyan kell kiszámolni a társadalmi munka értéket?
Nincs előírás erre vonatkozóan. A Kedvezményezett határozza meg a társadalmi munka értékét, amely azonban nem lehet több a szokásos piaci értéknél. Az önkéntes munka egy órára jutó értékének kiszámításánál a mindenkori legkisebb havi minimálbér százhatvanad részét kell figyelembe venni. (). A társadalmi munka elszámolásához szükséges formanyomtatvány megtalálható a pályázatkezelő rendszerben a Dokumentumok fül alatt.

41. Hogyan kell rögzíteni a pályázatkezelő rendszerben az elszámolás készítése során a térítésmentes hozzájárulás összegét?
A térítésmentes hozzájárulásról szóló nyilatkozatot ugyanúgy kell rögzíteni és az összeget költségvetési sorhoz rendelni a pályázatkezelő rendszerben, mint a számlák esetében, csak a bizonylat rögzítésekor a bizonylat típusaként nem a számlát, hanem a térítésmentes hozzájárulást kell választani. A térítésmentes hozzájárulásról szóló nyilatkozatot be kell küldeni a pénzügyi elszámolás részeként.

42. Hogyan kell javítani a pénzügyi elszámolás ellenőrzése során formai okokból hiánypótlásra kijelölt számlákat?
A számlák javításával kapcsolatban az Útmutató a 2012. és/ vagy 2013. évi pályázati támogatások beszámolójának elkészítéséhez az alábbiakat tartalmazza: „A számla javítására csak a számla kibocsátója jogosult. A számla szabályos javítását az ÁFA törvény 170. § továbbá a 7003/2002. PM irányelvekben foglaltak szabályozzák, melynek értelmében a számlát mindig a számla kibocsájtójával kell javíttatni. Az elszámoláshoz beküldendő bizonylatmásolatokat sorszámozni kell a számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, hogy a tételes ellenőrzés során a kifizetések egyértelműen azonosíthatók legyenek."

43.100 000 Ft összegű számlák esetén kell-e szerződést kötni?
A költségvetésből nyújtott támogatás terhére a 100ezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés az Ávr. 73.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kizárólag írásban kerül megkötésre, és ez alapján a pályázathoz is be kell nyújtani a szerződés hitelesített másolatát.  Amennyiben a támogatás terhére elszámolt számlán hivatkozás van szerződésre, amely alapján a költséget leszámlázták, akkor a pénzügyi elszámolás részeként a számlához kapcsolódó szerződés hitelesített másolatát is be kell nyújtani. Ha a számlához kapcsolódó szerződésen módosítottak, akkor a szerződés mellett a szerződésmódosítás hitelesített másolatának benyújtása is szükséges.

44.A projektadatok lépcsőn a projekt kezdete és projekt vége mezőkben csak a megvalósítandó projekt időszakát adjuk meg?
Nem. Javasoljuk az előkészületi és projektzárással járó műveletekhez szükséges időt is beletervezni. A beszámoló során csak a projektidőszakba bele eső teljesítési idejű számlák fogadhatóak el a támogatás terhére.

45. Az ÁFA összege elszámolható akár a támogatási összeg, akár az önerő terhére?
Nem, a levonható általános forgalmi adó nem támogatható, ezért a Pályázónak nyilatkozni kell az ÁFA levonási jogával, illetve annak érvényesítésével kapcsolatban. A pályázati projekt költségvetését, az igényelt összeget úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.

PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS