Bentlakásos idősellátás
Családsegítő szolgáltatás
Gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás
Szöveggyűjtemények, tanulmányok
Útvonal ide: TÁMOP 5.4.1-08. / I. pillér - Szabályozás

I. pillér - Szabályozás

Szakmai szabályozók fejlesztése

A pillér tevékenységének hosszú távú célja a szociális szolgáltatórendszer átláthatóságának, tervezhetőségének javítása, a szolgáltatások hatékonyságának növelése, minőségük javulása. A pillér a három szakterületen több száz szakember bevonásával tervezi és modellezi az új szakmai szabályzókat úgy, hogy azok a jelenlegi szolgáltatási gyakorlatot is figyelembe vegyék, de nyitottak legyenek az új szakmai filozófiákra, fejlesztési irányokra, új gyakorlatokra. A fejlesztés célja, hogy a felhasználók - szolgáltatások igénybe vevői és nyújtói - igényeit jobban, hatékonyabban kiszolgálni képes ellátások, szabályzók alakulhassanak ki a jelenlegiek fejlesztésével, újragondolásával.

A pillér tevékenységei:

  • A szakmai szabályzók megalkotásával kapcsolatos hazai és nemzetközi dokumentumok összegyűjtése, elemzése. Ez a fejlesztőmunka alap-tudásbázisa.
  • A fejlesztési munkát irányító szakértői csoportok megalakítása három szakterületen (családsegítő, gyermekjóléti és védelmi szolgáltatások, bentlakásos idősellátási szolgáltatások).
  • A szakértői csoportokkal vezérfonal kidolgozása a szabályozóanyagok létrehozására és leírására.
  • A szakértői csoportok irányításával munkacsoportok dolgozzák ki a szabályozó anyagokat.
  • Az új anyagok modellezése 5 hónapon át, 200 szakember bevonásával. A modellezést több típusú hatásvizsgálat kíséri.
  • A szabályozóanyagok több körös véleményeztetése, véglegesítése végül pedig ajánlások megfogalmazása a jogalkotó felé.


A pillér munkájának eredményességét elsősorban a szabályozóanyagok elfogadottsága mutatja.

PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS