Megjelent a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet idei közleménye a szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és a jelentkezés feltételeiről

Az Intézet adósságkezelési tanácsadó, támogató szolgálat-vezető, személyi segítő, személyszállító, falu- és tanyagondnoki, közösségi koordinátor és közösségi gondozó képzéseket szervez.

Tisztelettel köszöntjük honlapunkon!

Intézetünk az Emberi Erőforrások Minisztériumának a szociálpolitikai, családpolitikai, gyermekvédelmi, esély-egyenlőségi, ifjúság- és drogpolitikai irányítási és szakmapolitikai feladatainak megvalósítását támogató háttérintézménye, amely kiemelten két államtitkárság, a Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság, valamint a Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság munkáját támogatja. Alaptevékenységünk kiterjed a tudományos kutatás, módszertani fejlesztés és szolgáltatás, valamint statisztikai és információs szolgáltatások körére. Részt veszünk a fenti feladatokat érintő fejlesztési programok előkészítésében és lebonyolításában.

Bízunk benne, hogy megújult honlapunk elnyeri tetszését, és egyben megkönnyíti tájékozódását az itt található sok-sok hasznos információ között.

Döntés született a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására címen kiírt pályázat nyerteseiről

45 KEF nyert támogatást működésének támogatására, programok kidolgozására, összehangolására és lebonyolításuk koordinálására.

Megjelent a legújabb Kapocs

Nyári lapszámunk változatos témákkal foglalkozik. Olvashatnak többek között a sportolás fiatalokra gyakorolt pozitív hatásáról, a Kovácsszénáján működő addiktológiai rehabilitációs otthonban folyó munkáról, a közjóról, iskolai közösségi szolgálatról.

PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.1.
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 7.2.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS